Opslag en toekomstige restauratie van het orgel

Het orgel ligt nu veilig opgeslagen en wacht op een restauratie. De vrijwilligers van de stichting voeren verschillende werkzaamheden uit zoals het schoon maken van onderdelen, sorteren, veilig opbergen en nummeren. De specifieke restauratie zal door een deskundige orgelbouwer uitgevoerd moeten worden.

Onlangs is een werkgroep van start gegaan om een visie en beleid te ontwikkelen voor de restauratie en terugplaatsing van het Verschueren-pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. In deze werkgroep zitten organisten, orgeldeskundigen (adviseurs) en een orgelbouwer. De werkgroep heeft geconcludeerd dat het Verschueren-pijporgel een waardevol instrument is welke voor de gemeenschap behouden moet blijven. De stichting zal zich sterk maken om het orgel gerestaureerd terug te plaatsen in Sittard.
De werkgroep zal een visie en beleid ontwikkelen ten behoeve van het stichtingsbestuur over de restauratie en terugplaatsing van het orgel.

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)