Denktank herbestemming Franse Klooster
De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft in 2012 een denktank geformeerd waarin verschillende deskundigen zitten op het gebied van ontwikkeling, architectuur, hotellerie, woningbouw, monumenten e.a.  Deze denktank heeft onderzocht welke delen van het gebouw het waard zijn om te behouden. De denktank heeft een visiedocument uitgebracht waarin wordt aangegeven welke delen van het gebouw behouden moeten blijven vanwege historische, economische en bouwtechnische argumentatie. Ook geeft de denktank in haar visiedocument mogelijkheden voor toekomstige bestemmingen van het complex.
Zie voor meer informatie het kopje visiedocument.

foto denktank