Dank
Dank aan eenieder die (op welke wijze dan ook) een bijdrage levert aan de doelstellingen van de stichting. In het bijzonder danken wij onderstaande instanties / organisaties:

Cuba Sittard
De Heus Beeldvorming
Gemeente Sittard – Geleen 
Gerken Hoogwerkers Verhuur
Hato BV
Laudy Bouw & Ontwikkeling 
Leo club Sittard-Geleen
Parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph
Protestantse Gemeente Sittard – Grevenbicht
RK Kerken en Parochies Sittard 
RK Kerken Stein
Stichting Bevordering Woon- en Leefomgeving Limburg