Al vanaf 2011 organiseert de Stichting Behoud Franse Klooster vele sponsoractiviteiten voor de herbouw- en restauratie van het door de brand beschadigde orgel uit de kapel van het Franse Klooster.

In totaal hebben er meer dan 30 benefietconcerten plaatsgevonden in de kerken van Sittard en omgeving. Omdat wij voorzichtig zijn met het noemen van namen, om te voorkomen dat wij iemand zouden vergeten, willen wij eenieder bedanken voor hun bijdrage aan de vele benefietconcerten met name alle muzikanten, vrijwilligers, beheerders en personeel van de desbetreffende kerkgebouwen en zeker alle trouwe bezoekers van onze concerten. De opbrengsten van de concerten zijn ten goede gekomen aan de bouw van het nieuwe continuo-orgel.

Het doel van de concerten was niet enkel om gelden te generen voor het orgelproject. Er ontstond ook een familiaire band waarbij de muziek mensen samenbracht, keer op keer. Op een laagdrempelige wijze werd genoten van cultuur en mooie muziek. Tegelijk was er ook een podium voor muzikaal talent om ingestudeerde muziekstukken aan een hartelijk en zeer dankbaar publiek te laten horen. Er was steeds een sfeer van saamhorigheid.

Wij mochten in de afgelopen jaren telkens vele trouwe gasten verwelkomen. Wij hopen van harte dat wij in de toekomst, rondom het continuo-orgel, net als voorheen, weer vele muzikanten, vrijwilligers en concertbezoekers samen mogen brengen rondom muziek, zodat we van deze cultuur op een laagdrempelige wijze kunnen genieten.

Naast de benefietconcerten hebben er ook andere sponsoractiviteiten plaatsgevonden. In het bijzonder willen wij graag de “paasstukjesacties” benoemen die vele jaren in Sittard rondom Pasen heeft plaatsgevonden. Op een gegeven moment werd de “paasstukjesactie” zo bekend, dat wij al in januari van het jaar bestellingen ontvingen voor één of meerdere paasstukjes. Dank aan onze vrijwilligers die jaren lang vele uren bezig zijn geweest met het maken van de paasstukjes.

Ook veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand brengen en promoten van het boek en de film getiteld “Adieu aux Soeurs”, waarin op een inspirerende manier de herinneringen aan een eeuw Franse zusters in Sittard zijn weergegeven.

Mede dankzij de sponsoractiviteiten, maar zeker ook dankzij enkele grote sponsorbedragen van verschillende organisaties, is het ons gelukt om het continuo-orgel te laten bouwen. Nogmaals dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, op welke wijze dan ook!