Exploitatieoverzichten (ANBI publicatieplicht)
Het stichtingsbestuur wilt u graag jaarlijks een overzicht geven van de baten en de lasten van de afgelopen boekjaren. Namens het bestuur van de stichting stelt de penningmeester deze exploitatieoverzichten op alwaar ze door het bestuur gecontroleerd worden. De exploitatieoverzichten worden in het eerste kwartaal van het jaar gepubliceerd  in de nieuwsbrieven en op de website van de stichting (zie onderstaande het archief van de exploitatieoverzichten).

Archief exploitatieoverzichten
exploitatieoverzicht 2023
exploitatieoverzicht 2022
exploitatieoverzicht 2021
exploitatieoverzicht 2020
exploitatieoverzicht 2019
exploitatieoverzicht 2018
exploitatieoverzicht 2017
exploitatieoverzicht 2016
exploitatieoverzicht 2015
exploitatieoverzicht 2014
exploitatieoverzicht 2013
exploitatieoverzicht 2012

foto exploitatieoverzichten