De Kapel
In 1932 werd de ziekenhuiskapel –ontworpen door de Leidse architect L. van der Laan– officieel in gebruik genomen. De inwijding werd zelf bijgewoond door de toenmalige minister-president Charles Ruijs de Beerenbrouck, bisschop Lemmens van Roermond, de aartsbisschop van Rouen en twee andere Franse bisschoppen.
De laatste drie prelaten waren aanwezig vanwege de Franse origine van de zusterorde van het ziekenhuis.
De kapel bestaat uit een groot middenschip, dat van lage, smalle zijschepen gescheiden wordt door scheibogen. De zijschepen hebben kleine rondbogige gebrandschilderde ramen met veelkleurige geometrische motieven. Dergelijke glas-in-loodramen vindt men ook achter in de kapel terug onder het oksaal. De grote gebrandschilderde ramen in het middenschip boven de scheibogen zijn afkomstig van het atelier Nicolas te Roermond. Op de onlangs gerestaureerde ramen zijn scènes uit het Oude en Nieuwe Testament tegenover elkaar geplaatst.
Het priesterkoor is iets hoger gelegen en bevat kleinere figuratieve glas-in-loodramen. Het wordt door een grote spitsboog met een halfronde apsis afgesloten.
Alle aandacht wordt meteen gevestigd op de grote gekruisigde Christus, een fraai werk, vervaardigd in het edelsmidatelier Brom te Utrecht. Op de kleine gebrandschilderde ramen van de apsis is verscheidene malen Christus met kruisnimbus te zien. Deze ramen en die van het priesterkoor zijn van een ander atelier dan die in het schip. Aan weerzijden van het priesterkoor leidt een deur naar een sacristie. Deze ruimtes zijn onderling verbonden door een vanuit de kapel niet zichtbare kooromgang.

zicht op het priesterkoor

Zicht op het priesterkoor. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Boven het oksaal bevindt zich achter drie rondbogige nissen met balustrade een fraai elektro-pneumatisch pijporgel van de firma Verschueren, uit 1939.
Achter het orgel is een groot rond raam te zien met een voorstelling van Christus als koning tussen ranken en vogels. Vanaf het oksaal kan met goed zien, hoe het plafond van het schip bestaat uit een houten spitsbogig gewelf met ribben, rustend op consoles.

zicht op het oksaal met orgel en rond glas-in-lood raam (J. Nicolas) achter het orgel

Zicht op het oksaal met orgel en rond glas-in-lood raam (J. Nicolas) achter het orgel. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Aan de buitenzijde wordt het dak van de kapel onderbroken door een rij driehoekige dakkapellen en bekroond door een koperen torentje. Tegen de apsis van de kapel heeft tussen het groen het oude veldkruis van de Steenweg zijn definitieve plaats gekregen.
Bron: boekje Open Monumentendag 2005, pagina 46.

De Kapel van het Franse Klooster

De Kapel van het Franse Klooster. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)