ANBI en Culturele ANBI
De Belastingdienst heeft de stichting ’Behoud Franse Klooster” vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI) en ook als Culturele ANBI. Om als Culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van Culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Giften aftrekbaar van de belasting (ANBI-regeling)
Omdat de stichting een “ANBI-status” heeft (het is een erkende instelling), zijn de giften aan de “Stichting Behoud Franse Klooster” aftrekbaar van de belastingdienst. Wil een gift aftrekbaar zijn dan moet bij de belastingopgave de juiste naam en RSIN-nummer opgegeven worden. Voor de “Stichting Behoud Franse Klooster”  zijn de correcte gegevens: RSIN: 8507.57.915

Stichting aangemerkt als ANBI

Stichting aangemerkt als ANBI