Wat vooraf ging….

2017-2021

Eind 2017 is het Franse Klooster verkocht aan Shanghai Ao Yuan, die er een Chinees cultureel centrum annex gezondheidscentrum wilde realiseren. Sedertdien is, mede ten gevolge van geopolitieke ontwikkelingen en besluiten van de Chinese regering en de opmars van het corona-virus, de ontwikkeling van het plan gestagneerd.

MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners) heeft het project in 2021 overgenomen van de Chinese ontwikkelaar en gaat het project op basis van het oorspronkelijke plan herontwikkelen. Daarbij is afgesproken dat het gemeentelijke monument Franse Klooster wordt gerenoveerd en behouden blijft. MVJ is voornemens om in het plangebied circa 110 zorgwoningen inclusief parkeergarage te realiseren.

2012
In december 2012 is de gemeente Sittard-Geleen eigenaar geworden van het Franse Klooster. De gemeente heeft in juli 2013 een analysedocument laten opstellen door het bureau Twynstra Gudde. De gemeente heeft de begeleiding van een eventuele verkoop van het Franse Klooster uitbesteed aan dit bureau. Op 13 maart 2013 publiceerde de gemeente het verkoop-document dat door Twystra-Gudde is opgesteld. Potentiële marktpartijen hadden hierbij de mogelijkheid om zich aan te melden. In het najaar van 2013 hoopt de gemeente de resultaten van de aanbesteding te kunnen presenteren.
De raad heeft besloten dat, wanneer er zich geen marktpartijen gemeld hebben, het college beslist over de toekomst van het klooster.
Wat betreft de toekomst van de Kapel bestaat er een specifiek beleid. De raad zal beslissen wat er met de kapel gaat gebeuren. Tijdens de raadsvergadering van 13 september 2012 gaven alle fracties aan voorstander te zijn voor het behoud van de Kapel, gezien haar artistieke en emotionele waarde voor Sittard en haar omgeving.

2013
De door de gemeente opgestarte verkoopprocedure voor het Frans klooster heeft twee gegadigden opgeleverd, maar vooralsnog geen koper. Aan de verkoop heeft de gemeente een aantal voorwaarden verbonden, waaraan de twee ontvangen plannen niet voldeden. Het college van B&W bekijkt of op basis van de ingediende plannen alsnog (her)gebruik van het gemeentelijk monument mogelijk is.
“De twee ingediende plannen geven ons geen zekerheid dat de kapel en de overige gebouwen behouden blijven,” aldus wethouder Pieter Meekels (vastgoed). “Toch is het goed om op basis van de ingediende plannen met de twee ontwikkelaars nog eens door te praten. Wellicht komen we met een van de twee tot een haalbaar plan. Want er is ons veel aan gelegen om het klooster alsnog te behouden voor de gemeente Sittard-Geleen.”

In eerste instantie reageerden vier geïnteresseerden. Uiteindelijk zijn er twee initiatieven geconcretiseerd en ingediend. Intervent Volendam en Swentibold Projectontwikkeling in Sittard hebben beiden een plan ingediend dat uitgaat van een combinatie van functies, waaronder studentenhuisvesting en bedrijvigheid. Uiteindelijk strandden beide plannen op financiële gronden, zo concludeerde het bureau Twijnstra Gudde, dat de verkoopprocedure begeleidde.
Toch geeft de gemeente de hoop op herbestemming van het Franse Klooster in Sittard nog niet op. Ook enkele projectontwikkelaars werken aan een plan om het klooster en de kapel een passende nieuwe bestemming te geven. Het is de gemeente volgens wethouder Pieter Meekels er veel aan gelegen dat het stedelijk monument niet verloren gaat.

2014
De afgelopen maanden spelen er belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de herbestemming van het Franse Klooster in Sittard. Een Chinese belegger heeft interesse getoond voor de herbestemming van het Kloostercomplex. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De gemeente is in gesprek met de geïnteresseerde belegger en er zijn al meerdere projectontwikkelaars gevonden die interesse tonen in samenwerking betreffende een ontwikkelingstraject.

Het Franse Klooster in Sittard. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Het Franse Klooster in Sittard. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)