Voorwoord

Met trots en in grote dankbaarheid hebben wij in juni 2022 het continuo-orgel mogen plaatsen in de parochiekerk Heilig Hart van Jezus in Overhoven-Sittard. Een orgel met een rijke geschiedenis. Oorspronkelijk was het een elektro-pneumatisch pijporgel van de firma Verschueren, onder de naam opus 104. Het heeft ontzettend lang dienst gedaan voor de begeleiding van de liturgie in de ziekenhuiskapel aan de Walramstraat/Heinseweg in Sittard bij de zusters en ziekenhuis van de “Goddelijke Voorzienigheid”, nadien Maaslandziekenhuis. Vanwege de verhuizing van het ziekenhuis in januari 2009 is de ziekenhuiskapel onttrokken aan de eredienst. Pijnlijk was het om te constateren dat verval, vandalisme en uiteindelijk een grote binnenbrand het orgel flink had verwoest.

Dankzij de inspanningen van de ‘Stichting Behoud Franse Klooster’ is het orgel gered van de sloopcontainer. Na jarenlange inzet, ruim 13 jaar, met vele benefietconcerten, benefietactiviteiten, vriendenwerving en de tomeloze inzet van het bestuur, vrijwilligers en alle sympathisanten heeft het orgel een nieuw leven gekregen. Dit als een nieuw gebouwd continuo -orgel met gebruikmaking van het fraaie pijpwerk uit het voormalige ziekenhuisorgel.

Wij willen u graag uitnodigen om deze webpagina van het continuo-orgel door te nemen en foto’s te bekijken.

Er is ook een boekje uitgegeven, getiteld: “Het nieuwe continuo-orgel“. Klik op deze link voor de digitale versie (PDF) van het boekje, of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/wp-content/uploads/het-nieuwe-continuo-orgel.pdf Dit boekje bevat exact dezelfde informatie als deze webpagina.

De geïnteresseerde mensen onder ons kunnen zich inlezen in de ontwikkelingen die dit mooie instrument de afgelopen 13 jaren heeft doorgemaakt. Deze webpagina (en het boekje) boekje geeft chronologisch de mooie geschiedenis weer van dit instrument.

Wij zijn heel veel dank verschuldigd aan iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan “het nieuwe leven” van dit mooie orgel. In het bijzonder willen wij de naam van Ludo Jansen noemen († 14-12-2019). Hij was medeoprichter en voorzitter van de stichting en kartrekker van het orgelproject.

Verder bedanken we alle overige bestuursleden, vrijwilligers, vrienden van de stichting, alle muzikanten en mensen die hebben bijgedragen aan de benefietconcerten en benefietactiviteiten in de afgelopen jaren, alle sponsoren en subsidiënten. Zonder al deze hulp was de realisatie van de nieuwbouw en hiermee een nieuw leven voor het pijpwerk van het orgel uit de voormalige ziekenhuiskapel, niet mogelijk geweest.

Wij hebben als gemeenschap de handen ineengeslagen en het is gelukt dit nieuwe instrument op te leveren.

Wij hopen dat u veel jaren mag genieten van dit instrument als luisteraar, bespeler, leerling, kerkganger of cultuurliefhebber.

Bestuur Stichting Behoud Franse Klooster Sittard