Visiedocument herbestemming
Op vrijdag 24 mei 2013 heeft de stichting haar visiedocument gepresenteerd aan wethouder Ruud Guyt en de toenmalige wethouder Peeter Geenen. Om een toekomstvisie voor het erfgoed te realiseren heeft de stichting zich laten bijstaan door een adviesgroep van mensen met kennis van bouw, projectontwikkeling, architectuur, monumenten en cultuurhistorie. De denktank heeft onderzoek gedaan naar de functionele toepassingsmogelijkheden van het gebouwencomplex en naar lokale en regionale ontwikkelingen waarbij het kloostercomplex een rol van betekenis kan spelen.
Het document is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken en geeft o.a. een beschrijving over geschiedenis, ontwikkelingspotentieel, waardebepaling, toekomstvisies, e.a.
Met dit visiedocument heeft de stichting het gebouw en de situatie als een kans benaderd, waarbij men uitgaat van de ontwikkelpotentie van de gemeente Sittard – Geleen.
Het visiedocument is naar het College van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en potentiële marktpartijen gestuurd. Aan de hand van dit visiedocument is de stichting in gesprek met alle hierboven genoemde partijen.
In mei 2014 heeft men het visiedocument geactualiseerd en heeft er een herdruk plaatsgevonden.

U kunt het visiedocument hier downloaden (Pdf-formaat). U kunt ook een gedrukt formaat van het visiedocument opvragen bij het secretariaat van de stichting: MAIL: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of telefonisch: 06-30567774.

foto visiedocument