Visiedocument herbestemming
In het verleden heeft onze stichting een visiedocument gepresenteerd aan het gemeentebestuur. Om een toekomstvisie voor het erfgoed te realiseren heeft de stichting zich laten bijstaan door een adviesgroep van mensen met kennis van bouw, projectontwikkeling, architectuur, monumenten en cultuurhistorie. De denktank heeft onderzoek gedaan naar de functionele toepassingsmogelijkheden van het gebouwencomplex en naar lokale en regionale ontwikkelingen waarbij het kloostercomplex een rol van betekenis kan spelen.
Het document is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken en geeft o.a. een beschrijving over geschiedenis, ontwikkelingspotentieel, waardebepaling, toekomstvisies, e.a.
Met dit visiedocument heeft de stichting het gebouw en de situatie als een kans benaderd, waarbij men uitgaat van de ontwikkelpotentie van de gemeente Sittard – Geleen.
Het visiedocument is naar het College van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en potentiële marktpartijen gestuurd. Aan de hand van dit visiedocument is de stichting in gesprek gegaan met alle hierboven genoemde partijen.

U kunt het visiedocument hier downloaden (Pdf-formaat). 

foto visiedocument