Overname project Franse Klooster door MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners)

Klik op deze link voor de nieuwe ontwikkelingen inzake het Franse Klooster door de nieuwe projectontwikkelaar MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners).

Zie onderstaande de plannen van de vorige (Chinese) ontwikkelaar.

Definitief Ontwerp voor het “Frans Klooster” Sittard

Op 26 september 2017 is het Definitief Ontwerp voor het “Frans Klooster” Sittard goedgekeurd in de welstand- en monumentencommissie (ARK) van de gemeente Sittard-Geleen. Zie onderstaande een impressie.

Bron: AGS Architects

Ontwerp bestemmingsplan Franse Klooster

Op 10 mei 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan Franse Klooster. Ga naar de pagina Huidige ontwikkelingen voor meer informatie hieromtrent. 

In september 2019 heeft men aangegeven dat het hotel groter wordt dan bij de planpresentatie werd aangekondigd. Het gaat nu om 150 kamers. Eerder was nog sprake van 110 kamers, al was dat cijfer exclusief studentenhuisvesting.

Impressie van het Chinees hotel met cultuur- en gezondheidscentrum. Het totale vloeroppervlak beslaat ruim 14.000m2.

*

Zie onderstaande tekst en illustraties voor meer informatie aangaande het voorontwerp van het bestemmingsplan van het Franse Klooster.

*

Voorontwerp bestemmingsplan Franse Klooster

Op dinsdagavond 1 maart 2016 vond een informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van het Franse Klooster in Sittard. Tijdens deze bijeenkomst werden de inmiddels meer concrete plannen toegelicht en werden beelden van het voorlopig ontwerp van het verbouwde klooster getoond en toegelicht door Paul Timmermans van AGS Architects. Onze stichting is hierbij aanwezig geweest. Zeer uitvoerig en goed gedocumenteerd hebben wij inzicht gekregen in het voorontwerp van de ombouw- en de nieuwbouw van het Franse Klooster.

Aanzicht vanaf Maaslandpark-Elisabeth van Barstraat. Foto: AGS Architects International.

Aanzicht vanaf voormalig ziekenhuisterrein-Elisabeth van Barstraat. (foto: AGS Architects International)

Tijdens de informatiebijeenkomst vorig jaar (18 mei 2015) werd bekendgemaakt Yagui Chen, eigenaar en aandeelhouder van investeringsmaatschappij Shanghai Ao Yuan De Shang Ye Tou Zi you xian gongsi, het voormalige Frans Klooster in Sittard wil omvormen tot een Chinees cultureel centrum en gezondheidscentrum op basis van de Chinese gezondheidsleer.
De plannen van een waterpartij rondom het Franse Klooster zijn veranderd, vanwege de wijziging voor de plaats van de hoofdingang. Die komt nu aan de kant van de Elisabeth van Barstraat. Nabij deze plek zal een waterpartij gerealiseerd worden.
Het hotel krijgt een capaciteit van 112 kamers, waaronder 2 suites. Tenminste de helft van die capaciteit is rechtstreeks te koppelen aan bezoekers die voor de Chinese geneeskunde naar Sittard komen. Daarmee tellen deze hotelkamers niet mee in het aantal van 175 hotelkamers waarvoor, volgens de op het onderdeel logies geactualiseerde horecanota van de gemeente, op basis van de toegenomen bedrijvigheid in Sittard-Geleen en de regio momenteel nog plaats is.
Naast Chinese geneeskunde wordt in het voormalige Klooster straks ook aandacht geschonken aan Chinese theekunst, Chinese kalligrafie, Chinees porselein en Chinese bruidskleding. Verder bestaat de ambitie om er het Confucius Instituut, gekoppeld aan de Chinese geneeskunst, in onder te brengen.

De planning
De komende maanden lopen verschillende procedures met betrekking tot het voorontwerp van het bestemmingsplan. Voor de realisatie van de plannen vinden er tot medio het vierde kwartaal van 2016 allereerst voorbereidende werkzaamheden plaats voor behoud en sloop. Vanaf het eerste kwartaal van 2017 wordt gestart met de preparatie voor behoud en met de sloop. Een deel van de gebouwen – de kapel en de nieuwere helft van de daarachter gelegen gebouwen – wordt dan gestript. Wat betreft een deel van de glas-in-lood ramen uit de Kapel zal nog nader onderzoek en verder overleg tussen de projectontwikkelaars, architect en onze stichting moeten plaatsvinden.

Wat gaat er gebeuren
De Kapel zal onderdeel worden van de voorzieningen voor het hotel dat in het complex wordt ondergebracht. Het achterste deel van het voormalige klooster wordt gesloopt en geheel opnieuw gebouwd nadat daaronder een parkeergarage is aangelegd.

Aanzicht vanaf Walramstraat. Foto: AGS Architects International.

Aanzicht vanaf Walramstraat. (foto: AGS Architects International)

De oudbouw en de nieuwbouw – die even hoog wordt als het oude gebouw (dakgoot op 16 meter, nok van het dak op 23 meter) worden gekoppeld middels een glazen overgang. De binnentuin in het voorste deel achter de voormalige kapel – het hart van het centrum – wordt veranderd in een atrium en hetzelfde geldt voor de ruimte tussen de twee nieuwbouwvleugels achter de hoofdingang aan de kant van de Elisabeth van Barstraat.

Aanzicht vanaf Heinseweg. Foto: AGS Architects International.

Aanzicht vanaf Heinseweg. (foto: AGS Architects International)

Op de begane grond van het complex komen een grote lobby, een Chinese kliniek, ruimtes met aandacht voor Chinese cultuur (kalligrafie, porcelein, theekunst), keukens voor de Chinese kliniek en voor het restaurant, een grote bar en een Chinese spa. Verder is er ruimte gereserveerd voor het Confucius Instituut.
Op de etages worden kantoorruimtes, een 12-tal studentenkamers (Confucius Instituut) en de 112 hotelkamers – waarvan 2 suites – ondergebracht.
Momenteel wordt verwacht dat medio 2017 gestart kan worden met de bouw, die qua doorlooptijd wordt ingeschat op 18 tot 24 maanden. Daarna kan de eigenaar starten met de inrichting en zou het complex eind 2019, begin 2020 open kunnen gaan.

Ga naar de pagina Huidige ontwikkelingen voor de reactie van het stichtingsbestuur op het voorontwerp & ontwerp bestemmingsplan Franse Klooster (als u op de link klikt, komt u op de desbetreffende pagina terecht).

Bronnen:
Foto”s: “AGS Architects International”
Gedeelte van tekst uit: “Sittard-Geleen.nieuws.nl”