Veldkruis / Wegkruis

Geschiedenis
Tot 1939 heeft op de hoek Steenweg – Heinseweg een eeuwenoud kruis gestaan. Zolang men zich kon herinneren heeft dit kruis hier gestaan. De beeldengroep (Jezus, Maria en Johannes)  dateerde van de 17e eeuw (1670).

eeuwenoud wegkruis op de hoek Steenweg – Heinseweg tot 1939

Eeuwenoud wegkruis op de hoek Steenweg – Heinseweg tot 1939.

In 1939 werd dit kruis verzet naar de hoek Walramstraat – Heinseweg bij het ziekenhuis. Firma Dirks van de steenweg maakte in het jaar 1946 een nieuw houten kruis.
Het oude kruis met de beeldengroep, Jezus, Maria en Johannes waren in de oorlogsjaren dermate beschadigd, dat men ze moest restaureren en vernieuwen. Na de oorlog werden het Christus- en Mariabeeld door George Kasteleyn gerestaureerd. Het Johannes beeld was daarentegen onherstelbaar beschadigd en werd nieuw gemaakt. De Christuscorpus had een granaatscherf in de borst gekregen, dit heeft men niet gerestaureerd als herinnering aan de 2de wereldoorlog. In de loop der jaren is de beeldengroep verdwenen en is het Christuscorpus meermalen vernieuwd. Het kruis werd weer rond 1960 verplaatst tegen de muur van de kapel van het ziekenhuis.

het oude kruis met de beeldengroep

Het oude kruis met de beeldengroep.

Vroeger bad men hier voor regen, tegen ziekte en dood. In de meimaand werd het steeds versierd, terwijl men in oktober hier de rozenkrans kwam bidden. Later ging men voor ziekte bidden op de Kolleberg. Terugkomend bij dit kruis bad men dan weer hetzelfde als bij vertrek namelijk vijf “Onze Vaders” en vijf “Weesgegroeten”.
In 1946, toen dit kruis verplaatst werd, metselde men een oorkonde in, die met de verplaatsing in 1960 niet meeging. Zij moet thans nog ergens ter plaatse in de grond zitten.

historische foto van het kruis

Historische foto van het kruis.

Restauratie
Medio mei – juni 2011 hebben vrijwilligers van de stichting het wegkruis gerestaureerd. Door vandalisme was het koperen dak en het corpus van het wegkruis gestolen. De vrijwilligers hebben het dak gerestaureerd en bekleed met dakleer. Verder hebben ze het kruis volledig bijgewerkt en geschilderd. Ook werd er een nieuwe corpus aan bevestigd.

Het gerestaureerde wegkruis. (foto: Stichting Behoud Frnase Klooster)

Het gerestaureerde wegkruis. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

In het najaar van 2020 heeft de stichting het wegkruis opnieuw grondig laten schilderen zodat het weer jaren bestand is tegen weersinvloeden.

Schilderwerkzaamheden in het najaar 2020. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Inzegening
Op 19 juni 2011 is het wegkruis op een feestelijke wijze ingezegend door deken W. van Rens. De inzegening werd muzikaal opgeluisterd door het gemengd zangkoor Muniora uit Munstergeleen en het accordeonensemble o.l.v. mevr. Miep Schepers.

deken van Rens zegent het gerestaureerde wegkruis in (19 juni 2011)

Deken van Rens zegent het gerestaureerde wegkruis in (19 juni 2011). (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Gestolen Corpus
Binnen 24 uur na de inzegening was het Corpus gestolen. Een triestige zaak, maar dankzij de samenwerking met Stichting Kruizen en Kapellen was het mogelijk om op vrijdag 24 juni een nieuwe corpus terug te plaatsen.

Nieuw plaquette bij wegkruis
Bestuurslid Jan Smeets heeft een nieuwe plaquette vervaardigd voor bij het wegkruis nabij de Kapel van het Franse Klooster. Op deze plaquette staat een historische beschrijving van het wegkruis. Eind augustus 2013 heeft men de plaquette geplaatst. Het is zeker de moeite waard om eens gaan te kijken en de historische beschrijving van het wegkruis te lezen.

nieuwe plaquette bij gerestaureerd wegkruis

Nieuwe plaquette bij gerestaureerd wegkruis. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg
Raadpleeg het document artikel stichting kruisen en kapellen voor een verslag van het religieus erfgoed aan de Walramstraat in Sittard.

Prentje wegkruis
Raadpleeg het document prentje wegkruis franse klooster welke is uitgereikt bij de inzegening van het wegkruis op 19 juni 2011.