Inventaris & Kunst Kapel Franse Klooster Sittard
Tot de sluiting van het ziekenhuis in januari 2009 is de Kapel rijk geweest aan bijzondere inventaris- en kunstobjecten. Vanwege de verhuizing van het ziekenhuis, en de ontwijding- en sluiting van de Kapel hebben verschillende objecten een nieuwe herbestemming gekregen door de toenmalige eigenaar. Onze stichting draagt er zorg voor dat religieuze objecten afkomstig uit de Kapel, welke momenteel elders liggen opgeslagen, een waardige bestemming krijgen. Onderstaande treft u hiervan een beschrijving met foto’s.

Raadpleeg het document Kapel Franse Klooster (welke u kunt openen als u erop klikt) voor een beschrijving met foto’s van de volledige inventaris & kunst uit de Kapel van het Franse Klooster tot aan de sluiting van de Kapel in januari 2009.

Glas-in-lood ramen
In de Kapel van het Franse Klooster zijn er bijzondere glas-in-lood ramen van verschillende kunstenaars zoals de bekende glazenier Joep Nicolas. In de kapel is er geen enkel ‘blank – glas’ te bekennen. Alle ramen zijn vervaardigd van glas-in-lood voorzien van religieuze afbeeldingen. In het document Kapel Franse Klooster (welke u kunt openen als u erop klikt) treft u foto”s en beschrijvingen aan van de glas-in-lood ramen in de Kapel van het Franse Klooster. Voor meer informatie over glazenier Joep Nicolas verwijzen wij u naar de pagina Architecten en kunstenaars .

Klein liturgische objecten
Klein liturgische objecten ten behoeve van de eredienst zijn in januari 2009 verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis. Deze worden nog altijd gebruikt voor de wekelijkse Eucharistieviering in de ‘Stilte Ruimte’ van het nieuwe ziekenhuis. Onder ‘klein liturgische objecten’ kunt u denken aan kazuifels, kelken, altaardwalen, missaal en overige misboeken, e.a.

Kruiswegstaties
De kruiswegstaties uit de Kapel van het Franse Klooster hebben in het voorjaar van 2009 een nieuwe bestemming gekregen in de Mariakapel van Geverik (Beek-Limburg). In deze monumentale Kapel komen de staties zeer tot hun recht.

De kruisweg in de Kapel van het Franse Klooster. De kruisweg op de nieuwe locatie in de Mariakapel van Geverik.

Foto links: De kruisweg in de Kapel van het Franse Klooster. Foto rechts: De kruisweg op de nieuwe locatie in de Mariakapel van Geverik.

Mariabeeld
Achter in de Kapel van het Franse Klooster was een devotie-altaar ingericht met een fraai Mariabeeld. Hier hebben veel mensen troost en steun bij gevonden. Het Mariabeeld heeft een nieuwe bestemming gekregen in een gebedsruimte op de psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis “Hoogstaete” in Sittard waar zusters van “De Goddelijke Voorzienigheid” verblijven. In deze ruimte kunnen de zusters zich naar behoefte meerdere keren per dag terugtrekken. De gebedsruimte is op 1 april 2011 door Deken van Rens ingezegend.

Devotie-altaar achter in de Kapel. Inzegening gebedsruimte "Hoogstaete".

Foto links: Het Mariabeeld als belangrijk onderdeel van het “devotie-altaar” achter in de Kapel (anno 2008). Foto rechts: Het beeld heeft in 2011 een waardige bestemming gekregen in een gebedsruimte van verpleeghuis “Hoogstaete” in Sittard.

Kruis Edelsmidse Brom
In de absis (ronding van het priesterkoor) van de Kapel van het Franse Klooster heeft een kruisbeeld met Corpus (Lichaam van Christus) van Edelsmidse Brom gehangen. Dit was een Nederlandse onderneming in Utrecht (1856-1961), gespecialiseerd in het maken van edel- en siersmeedkunst voor de Rooms-Katholieke Kerk. Het grote kruis (van 3,20 bij 2,60 meter) is na de sluiting van de Kapel door de stichting gedemonteerd en veilig opgeslagen.
In december 2015 heeft de stichting het kruis overgedragen aan de congregatie van De Theatijnen. Het kruis heeft een waardige bestemming gekregen in de dagkapel van het klooster van deze congregatie “Monasterio de Santa María de Iranzu (in Spanje).

Het kruis in de Kapel van het Franse Klooster. Het kruis heeft een nieuwe bestemming gekregen in de dagkapel van het klooster Monasterio de Santa María de Iranzu (in Spanje).

Foto links: Het kruis in de Kapel van het Franse Klooster (anno 2008). Foto rechts: Het kruis heeft in 2015 een nieuwe bestemming gekregen in de dagkapel van het klooster Monasterio de Santa María de Iranzu (in Spanje).

Twee iconen uit de Kapel van het Franse Klooster
Tijdens het voorjaarsconcert op zondagmiddag 10 april 2016 heeft de “Stichting Behoud Franse Klooster” twee iconen overgedragen, welke afkomstig zijn uit de Kapel van het Franse Klooster. Beide iconen, met de afbeelding van Moeder Maria met het Kindje Jezus en een tafereel dat het Heilig Doopsel betreft, zijn gerestaureerd door vrijwilligers van de Stichting Behoud Franse Klooster. De iconen zijn een aantal jaren geleden zwaar beschadigd door brand- en vocht. De stichting heeft destijds de iconen gedemonteerd en veilig opgeslagen.
De iconen zijn tijdens het voorjaarsconcert ingezegend door pastoor Verhagen, van de parochie Christus” Hemelvaart- H. Joseph te Vrangendael – Sittard.
Het icoon met de afbeelding van Moeder Maria met het Kindje Jezus heeft een nieuwe bestemming gekregen in het klooster van de
“Liefdezusters van het Kostbaar Bloed” op de Windraak. Het icoon met een tafereel van het Heilig Doopsel heeft een nieuwe bestemming gekregen in de parochiekerk Christus” Hemelvaart-H. Joseph te Vrangendael – Sittard.

Open deze link, voor een tekst met foto uit Dagblad de Limburger (d.d. 09-04-2016), aangaande de gerestaureerde iconen.

De iconen vóór en na de restauratie (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

De iconen vóór en na de restauratie (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Onderstaande ziet u de foto”s van de iconen, na de restauratie, op de nieuwe plek in de dagkapel van de parochiekerk Christus” Hemelvaart-H. Joseph te Vrangendael – Sittard en de kapel van het klooster van de “Liefdezusters van het Kostbaar Bloed” op de Windraak.

Icoon met een tafereel van het Heilig Doopsel:

Foto links: Het icoon, voor de restauratie, in de Kapel van het Franse Klooster (anno 2008). Foto rechts: Het icoon, na de restauratie, in de dagkapel van de parochiekerk van Vrangendael-Sittard (annoie 2015). (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Foto links: Het icoon, voor de restauratie, in de Kapel van het Franse Klooster (anno 2008). Foto rechts: Het icoon heeft in 2016, na de restauratie, een nieuwe bestemming gekregen in de dagkapel van de parochiekerk Christus”Hemelvaart – H. Joseph te Vrangendael – Sittard. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Icoon met de afbeelding van Moeder Maria met het Kindje Jezus:

Foto links: Het icoon, voor de restauratie, in de Kapel van het Franse Klooster (anno 2008). Foto rechts: Het icoon heeft in 2016, na de restauratie, een nieuwe bestemming gekregen in de kapel van het klooster van de "Liefdezusters van het Kostbaar Bloed" op de Windraak. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Foto links: Het icoon, voor de restauratie, in de Kapel van het Franse Klooster (anno 2008). Foto rechts: Het icoon heeft in 2016, na de restauratie, een nieuwe bestemming gekregen in de kapel van het klooster van de “Liefdezusters van het Kostbaar Bloed” op de Windraak. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Opaline
Tot eind jaren “60 van de vorige eeuw heeft in de Kapel van het Franse Klooster een uniek kunstwerk gehangen uit 1932. Dit glaskunstwerk, een zgn. Opaline, beeldt het H. Hart van Jezus uit en is van de hand van de glazenier Joep Nicolas. Het is destijds geschonken aan de “Zusters van de Goddelijke Voorzienighied” voor hun Kapel in het voormalige ziekenhuis. Eind jaren “60 ontving de parochie “H. Hart van Jezus” in Overhoven-Sittard dit kunstwerk van de zusters, maar kreeg nog geen plaats in de parochiekerk. De heer Ermans heeft zich destijds over het Opaline ontfermd. Na zijn vertrek uit Overhoven heeft de Stichting “Overhoven luidt de Klok” het mogelijk gemaakt het Opaline weer in ontvangst te nemen. Op 19 juni 2005 is de Opaline plechtig ingezegend en hangt nu voor aan de rechterkant van de parochiekerk van Overhoven.

Foto links: De Opaline in de Kapel van het Franse Klooster (circa. 1932). Foto rechts: De Opaline in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard (circa. 2010).

Foto links: De Opaline in de Kapel van het Franse Klooster (circa. 1932). Foto rechts: De Opaline in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard (circa. 2010).

Twee afbeeldingen van deurtjes tabernakel

In de Kapel van het Franse Klooster zaten op de deurtjes van het tabernakel (rechts voor op het priesterkoor) twee afbeeldingen van engelen. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”.

De twee deuren van het tabernakel, afkomstig uit de kapel van het Franse Klooster. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”.

De twee afbeeldingen van de deurtjes hebben in juni 2022 een nieuwe bestemming gekregen in de Mariakapel van de parochiekerk Heilig Hart van Jezus in Overhoven-Sittard. Hier komen deze afbeeldingen heel mooi tot hun recht.

De afbeeldingen van de tabernakeldeuren hebben een nieuwe bestemming in de Mariakapel van de parochiekerk Heilig Hart van Jezus te Overhoven-Sittard (foto: juni 2022).

Passiekruis

Vóór aanvang van de “vastentijd” in 2016 heeft de “Stichting Behoud Franse Klooster” het Passiekruis, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, overgedragen aan de parochiekerk “H. Hart van Jezus” te Overhoven Sittard. De “vastentijd” is in de Katholieke Kerk een intensieve voorbereiding van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen (Verrijzenis van Jezus Christus). Gedurende deze periode, maar vooral in de laatste week van de “vastentijd”, ookwel “De Goede Week”, worden in veel kerken een Passiekruis neergezet. Een Passiekruis is een sober massief houten kruis zonder Corpus (= het lichaam van Christus). In de “vastentijd” wordt veelal een paars doek over het Passiekruis gehangen. In de Katholieke Kerk staat de kleur paars voor inkeer, boetedoening en rouw. Meestal blijft het Passiekruis ook met Pasen in de kerk staan. Over het kruis wordt dan een wit doek gehangen. In de Katholieke Kerk staat de kleur wit voor zuiverheid, overwinning, heerlijkheid en puurheid.

Het Passiekruis, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, heeft een nieuwe bestemming in de parochiekerk “H. Hart van Jezus” te Overhoven-Sittard (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Kruis rouwkapel Franse Klooster en gedenksteen Mgr. Moors

Kruis Rouwkapel

Bij de sloop van de rouwkapel van het Franse Klooster in 2017 is er een kruis vrijgekomen. Dit beeldbepalend kruis heeft gestaan op de nok van het dak van de rouwkapel aan de Heinseweg. Vrijwilligers van de stichting hebben in 2019 het kruis gerestaureerd en geplaatst in de tuin van het klooster ‘Sint Rosa van Lima’ van de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia in Overhoven-Sittard. Op 26 mei 2019 is dit kruis overhandigd aan de zusters Dominicanessen. Bij dit kruis ligt ook de gedenksteen van Mgr. Moors (afkomstig uit het oude ziekenhuis).

(foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

Gedenksteen Mgr. Moors

Bij de sloop van het voormalig Maaslandziekenhuis in 2010-2011 is uit één van de gebouwdelen een gedenksteen vrijgekomen. Op deze steen staat: “Mgr. P.J.A. Moors, Bisschop van Roermond, plaatste deze steen, 27 januari 1962.” Vrijwilligers van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ hebben deze steen herplaatst bij het kruis, afkomstig van de rouwkapel van het Franse Klooster, in de tuin van het klooster ‘Sint Rosa van Lima’ van de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia in Overhoven-Sittard. Op 26 mei 2019 is deze steen, tezamen met het kruis, overhandigd aan de zusters Dominicanessen.

(foto: Stichting Behoud Franse Klooster)