Informatie over de stichting
Stichting Behoud Franse Klooster te Sittard beijvert zich om de roerende en onroerende zaken behorende tot het Franse Klooster waaronder de kapel en het orgel, te behouden voor de Sittardse/Geleense gemeenschap.
In 2011 zijn de activiteiten van enthousiaste vrijwilligers die zich beijverde voor het behoud van het Franse Klooster, voor de kapel en het orgel, ondergebracht in een stichting. Daarmee werd een formele en juridische status gegeven aan hun activiteiten.
De stichting bij notariële akte opgericht op 8 juli 2011 kreeg de naam:
“ Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het Erfgoed van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard”.

Zie voor meer gedetailleerde informatie over de stichting en de bestuurssamenstelling de pagina beleidsplan

Gegevens stichting
Stichting Behoud Franse Klooster
Secretariaat: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard
Tel.: 06 – 30567774
E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
Website:: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
IBAN: NL31 RABO 0140152857
BIC: RABONL2U
KvK: 53126483
RSIN: 8507.57.915

cropped-klooster.jpg