In memoriam: voorzitter Ludo Jansen

By 30 september 2014 Actualiteiten No Comments

Op zaterdag 14 december 2019 is onze geliefde voorzitter, Ludo Jansen, overleden.

Ludo was oprichter van onze stichting en met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor het behoud van het erfgoed van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, met name het Franse Klooster, de Kapel en het Orgel.
Het bericht van zijn overlijden heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Yvonne, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Op zaterdag 21 december 2019 hebben wij afscheid genomen van Ludo tijdens de uitvaartdienst in de dekenale St. Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard, gevolgd door de crematieplechtigheid in besloten kring.

*

IN MEMORIAM: LUDO JANSEN

Toespraak bij de crematieplechtigheid van Ludo Jansen op zaterdag 21 december 2019, door Petra Claessen, bestuurslid Stichting ‘Behoud Franse Klooster’.

Ludo Jansen: voorzitter van de Stichting Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel: charismatisch, raakbaar en bereikbaar, mensgericht, betrouwbaar, hartelijk en deskundig, realistisch, koersvast, groot netwerker, bestuurder.

Dames en heren. Afgelopen zaterdag is Ludo Jansen helaas van ons allen heengegaan en zondag jl. beleefde onze stichting haar jaarlijkse kerstconcert. In een volle kerk in Sittard, met meer dan 300 aanwezigen, heb ik voor Ludo mogen waarnemen vanuit ons bestuur. Dit mooie kerstconcert met een grote fanfare en een groot koor, hebben we opgedragen als een ultiem eerbetoon aan Ludo. Verder is een gebed uitgesproken door Pastor Math Reul, heeft Zr. Paule Houtvast een grote Paaskaars ontstoken en hebben we allen een moment van stilte genomen, om onze geliefde voorzitter, te herdenken. Aan alle aanwezigen heb ik gevraagd bij de afsluiting van dit prachtige kerstconcert, om een groot applaus. Met een welluidend applaus hebben we Ludo begeleid in zijn laatste reis, waarin hij ons allen is voorgegaan.

Ludo is samen met Efrem Verleng, in 2011 de Oprichter geweest van onze Stichting “Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel”. Dit vormde het historische hart van het voormalige Maasland Ziekenhuis, te Sittard.

Na verhuizing naar het huidige Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen, bleven de gebouwen onbeheerd en desolaat achter en dreigden ten prooi te vallen aan vandalisme. In de kapel is brand gesticht, waarbij het kostbare Verschueren orgel zwaar was aangetast. Ludo heeft zich als voorzitter van de stichting, waarvan ik sedert 2013 deel uitmaak, uitermate sterk gemaakt voor het behoud van het historisch erfgoed van het Franse Klooster, Kapel en Orgel.

En Ludo heeft weten te voorkomen dat dit erfgoed met de grond gelijk werd gemaakt. Hij had de gave van het woord en overtuigingskracht. Hij had een uitermate groot netwerk, heeft vele gesprekken gevoerd met gemeentes en instanties voor het behoud van het gebouw van het Frans Klooster en de Kapel. Dit tot op het laatste moment óók met de huidige projectontwikkelaars om het gebouwencomplex, in afwachting van de vergunningen, afdoende te beveiligen en te conserveren. Ook voor de herbestemming van het Verschueren orgel heeft Ludo zich met hart en ziel ingezet. Er zijn vele gesprekken geweest met orgeldeskundigen, subsidieverstrekkers en de orgelbouwer. Onder supervisie van Ludo zijn er ‘herbestemmingsplannen’ voor het orgel in kaart gebracht. Dit ging niet allemaal van een ‘leien dakje’, maar Ludo bleef optimistisch, realistisch en bleef ervoor gaan!

Mede dankzij zijn ‘doorzettingsvermogen’ en ‘spirit’, waardoor wij ook bevlogen bleven, zijn wij dan ook zeer verheugd, dat het orgel in de zomer van 2020, een nieuwe plek krijgt in het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Samen met Ludo Jansen hebben wij er als bestuur voor gekozen om er een continuo-orgel, van te laten maken. Dat is een verplaatsbaar pijporgel. En het orgelwerk is voor een belangrijk deel afkomstig uit het oorspronkelijke Verschueren orgel. Het bijzondere is, dat het geschikt zal zijn voor samenspel met koren, solisten, ensembles en fanfares. Zo komt het orgel mede door de grote inzet van Ludo, uiteindelijk weer terug in het ziekenhuis.

Ludo was uitermate ter zake kundig in governance, bewoog zich gemakkelijk in de vele gremia en wist de juiste contacten aan te boren. Het maakte niet uit of dit in de religieuze wereld, de gezondheidszorg of de muziekwereld was. Overal vond Ludo zijn weg. Als voorzitter wist hij ons en ook onze vrijwilligers, op een prettige en empathische wijze te boeien en daardoor te binden, om te blijven werken aan de haalbaarheid van de doelstelling van de stichting. En de herbestemming van het Frans Klooster en de Kapel zijn in ontwikkeling. Investeerders zijn geïnteresseerd en hebben het complex gekocht. Dat dit gebouw er nog staat, en dat het orgel een nieuwe bestemming krijgt, hebben wij te danken aan onze voorzitter, Ludo Jansen!

In een eerbetoon aan Ludo Jansen, dragen wij met groot respect deze woorden aan hem op. En zo blijft Ludo voor altijd bij ons, in ons hart en in onze herinnering. Wij zullen de opdracht waarin Ludo zoveel heeft betekend en verwezenlijkt, voortzetten.

Voor Yvonne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor de komende periode. Wij zijn als bestuur en vrijwilligers van de Stichting Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel zeer dankbaar dat wij Ludo hebben mogen leren kennen!

Lieve Ludo. Rust Zacht.

Bestuur Stichting Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel

Zr. Paule Houtvast
Petra Claessen
Ben Scholte
Efrem Verleng

*
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten……

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

Dietrich Bonhoeffer