‘ONLINE VIDEO’ TIJDENS CORONA-VIRUS

By 30 september 2014 Actualiteiten No Comments

Kijk terug: Livestream Eucharistieviering zondag 10 oktober (200 jarig jubileum zusters ‘Goddelijke Voorzienigheid’)

U kunt de livestream terugkijken van de Eucharistieviering op zondag 10 oktober 2021, vanuit de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard, in het kader van het 200 jarig jubileum van de zusters van ‘De Goddelijke Voorzienigheid’. De Eucharistieviering begint in de livestream vanaf minuut 27:40. Voorganger: emeritus rector Math Reul. Acoliet/koster: Rik van den Aakster. Muzikale opluistering door een ensemble van fanfare St. Jan uit Leyenbroek, cantor Rob Karsten en organist Rob Waltmans.

FOTOBOEK: Eucharistieviering zondag 10 oktober (200 jarig jubileum zusters ‘Goddelijke Voorzienigheid’)

Klik op deze link, of ga naar https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/fotoboek-jubileum/ voor de foto’s van de feestelijke Eucharistieviering in het kader van ‘200 jaar Congregatie ‘Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid’, op zondag 10 oktober 2021 in de H. Hartkerk Overhoven-Sittard, door de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’.

*

TENTOONSTELLING ‘LEVEN VOOR DE ZORG’

In het kader van het 200 jarig bestaan van de Congregatie van de ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’ vindt er in museum De Domijnen een tentoonstelling plaats van 28 september t/m 9 januari onder de titel ‘Leven voor de zorg’. Gelijktijdig met de tentoonstelling is er ook een boek uitgegeven door Antoine Jacobs. Klik op deze link voor meer informatie hierover, of ga naar: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/geschiedenis/200jaar/

*

Publicatie Stadskrant Sittard-Geleen (22 augustus 2021)

Klik op deze link voor een artikel over de restauratie- en herbouw van het pijporgel uit het Franse Klooster tot continuo-orgel.

*

Kijk terug: Livestream orgelconcert zondag 11 juli 2021

Livestream van het orgelconcert op zondag 11 juli 2021 vanuit de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard. Het concert begint in de livestream vanaf minuut 26:00. Het concert werd verzorgd door Rob Waltmans (orgel) en Marie-Jeanne Lemmen (sopraan).

U kunt voor het bekijken van dit concert een vrije gave overmaken naar NL31 RABO 0140152857.

**

VIDEO-UPDATE (deel 2): HERBOUW ORGEL (BOUW CONTINUO-ORGEL) (d.d. 06-01-2021)

of ga naar de link: https://www.youtube.com/watch?v=S8wPp6h1WTA&feature=youtu.be

Een kleine delegatie van het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft op zaterdag 5 december jl. een bezoek gebracht aan Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. Er werd gekeken naar de voortgang van de bouw van het orgel, en orgelbouwer René Nijsse gaf uitvoerig uitleg over de restauratie- en herbouw van het orgel tot continuo-orgel voor het Zuyderland Medisch Centrum. Zie bovenstaande video met de filmbeelden die wij op zaterdag 5 december jl. hebben gemaakt.

Klik op deze link voor de foto’s van de voortgang van de herbouw van het orgel (versie 5 december 2020).

**

ONLINE VIDEOHERDENKING 4 EN 5 MEI


De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft medewerking verleend aan een online videoherdenking 4 en 5 mei (Dodenherdenking & Bevrijdingsdag).

In het bovenstaand videoscherm kunt u de online videoherdenking zien. Klik op deze link voor het tekstboek bijhorende bij de videoherdenking.

In Sittard is het initiatief ontstaan tussen verschillende organisaties- en verenigingen om een online video-herdenking te maken voor 4- en 5 mei.

Het bijzondere aan deze video is dat het welkomstwoord is gesproken door onze nieuwe burgemeester, Hans Verheijen. Tevens is het bijzonder dat veel kinderen een bijdrage hebben geleverd aan deze herdenking. Hetzij in een symbolische handeling, ontsteken van het licht, het uitspreken van een tekst, de kranslegging, etc. Ook zijn er liederen gezongen door de kinderen.

De schakeltekst / overweging is verzorgd door Peer Boselie (stadsarchivaris / theoloog). In de video worden passende liederen gezongen en er worden foto’s getoond van de oorlogsjaren en bevrijding in Sittard, Overhoven en het ziekenhuis ‘De Goddelijke Voorzienigheid’.

De kracht van deze online video-herdenking is de ‘samenwerking’ en het ‘delen’….. Anderzijds is de jeugd er actief bij betrokken en bewust bezig met het thema oorlog, vrede, dodenherdenking en bevrijding.

In deze tijden van het corona-virus willen wij middels deze video-communicatie verbonden zijn met eenieder in onze samenleving.

Aan de online ‘video-herdenking’ werken mee: Gemeente Sittard-Geleen, Erfgoedcentrum / De Domijnen – Peer Boselie, Stichting Behoud Franse Klooster Sittard, CV De Narre Euverhaove, Werkgroep Oranjefeesten Overhoven, Kinderkoor ‘The Voices of Kids’, Stichting ‘Leif en Leid’ Overhoven en Parochie H. Hart Overhoven-Sittard.

**

VIDEO-UPDATE (deel 1): HERBOUW ORGEL (BOUW CONTINUO-ORGEL) (d.d. 20-04-2020)

In 2019 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ de opdracht gegeven aan Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge (Zeeland) voor de herbouw van het pijporgel afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster tot continuo-orgel in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Aanvankelijk zou het orgel in de zomer van 2020 worden opgeleverd en feestelijk in gebruik worden genomen, maar vanwege de beperkte maatregelen van het corona-virus is de feestelijke ingebruikname- en openingsconcert verplaatst naar het volgende jaar (2021).
Wij willen op deze website regelmatig een video plaatsen met een update over de voortgang van de herbouw van het orgel. Bovenstaande ziet u de eerste film (deel 1, versie 20-04-2020).

**

LIVESTREAM CONCERT PAASMAANDAG 13 APRIL 2020 VANUIT DE H. HARTKERK OVERHOVEN-SITTARD

Op 2de Paasdag (maandag 13 april 2020) organiseerde de Stichting Behoud Franse Klooster een live concert vanuit de Heilig Hartkerk in Overhoven te Sittard. Dit concert werd live gestreamed op YouTube en Facebook omdat vanwege de Corona-situatie er geen publiek bij aanwezig mocht zijn.
Aan dit concert werkte mee: mezzosopraan Ellen Zimmer, organisten Ren Lantman, Pierre Lebon en Jo Canten en Hofzéngesj Paul van Velzen en Leon Paes. Dank aan Ziekenhuis Omroep Sittard (ZOS) en de Stichting Zitterd Saame voor het mogelijk maken van de uitzending.

**

VIDEO-BOODSCHAP VOOR ZIEKENHUIS OMROEP SITTARD (d.d. 29-03-2020)

Onze stichting heeft samen met andere verenigingen (Parochie Overhoven, CV De Narre Euverhaove, Hofzèngesj Euverhaove en Kinderkoor ‘The Voices of Kids’) een filmpje ingestuurd naar ‘Ziekenhuis Omroep Sittard’. Hieruit is een hele mooie videoboodschap gekomen. Zie deze videoboodschap bovenstaande. Wij hopen dat wij met deze digitale videoboodschap onze verbondenheid met alle mensen laten voelen.