Herbouw tot continuo-orgel

In 2018 is het pijporgel, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, overgebracht naar de werkplaats van Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge (Zeeland).

Gedurende een aantal jaren tussen de demontage van het orgel uit het Franse Klooster (2010-2011) en het transport naar de orgelbouwer (2018) heeft de stichting zorg gedragen voor het beheer en onderhoud van de orgelonderdelen. De vrijwilligers van de stichting voerden verschillende werkzaamheden uit zoals het schoon maken van onderdelen, sorteren, veilig opbergen en nummeren.

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

.

In het najaar van 2019 heeft het stichtingsbestuur de formele opdracht gegeven aan Nijsse Orgelbouw uit Oud-Sabbinge voor de bouw van het continuo-orgel, met gebruikmaking van het pijpwerk van het ‘Verschueren orgel’ afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster.

De naam ‘continuo’ verwijst in oorsprong naar de barokmuziek. Basso continuo, kortweg continuo, is een manier van het begeleiden die vooral in de barokmuziek veel gebruikt werd. De naam wordt soms ook gebruikt voor de instrumenten die de begeleiding spelen. Maar, ons orgel is méér dan alleen een ‘Basso continuo’. U kunt het meer vergelijken als een ‘verplaatsbaar pijporgel’.

Het pijpwerk in het orgel is voor een belangrijk deel afkomstig uit het voormalige ‘Verschueren orgel’ van het Franse Klooster. Het orgel is vervaardigd in licht massief gelakt eikenhout.

De nieuwe bestemmingsplek van het continuo-orgel is de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard. Het orgel heeft een mooie plek gekregen op het priesterkoor.

Het bijzondere aan dit orgel is dat dit geschikt is voor samenspel met koren, solisten en ensembles. Hierdoor kan het orgel breed ingezet worden voor de erediensten, concerten en muzikale studies.

.

Overige informatie over het continuo-orgel

Het orgel is gemonteerd  op een stalen onderstel met vier zwenkwielen. Hierdoor is het orgel verplaatsbaar. Tijdens het verplaatsen kan het pedaal opgeklapt worden en voor de orgelbank is er een constructie gemaakt die past op het onderstel. Over de orgelklavieren is een afsluitbare klep vervaardigd.

In het front van het orgel zitten orgelpijpen van de ‘Koperprestant’ van het voormalige Verschueren-orgel uit het Franse Klooster.

Het orgel heeft twee klavieren: het onderklavier is voor de begeleiding en het bovenklavier voor de soloregistraties. Het pedaal is permanent gekoppeld aan het onderklavier. Ook is er een klavierkoppel.

De muzieklessenaar is helemaal dicht aan de achterzijde zodat de bladmuziek er niet doorheen kan vallen. De muzieklessenaar, alsook het pedaal, zijn voorzien van LED-verlichting.

Naast de orgelklavieren is er een contactslot gemaakt om de windmotor en verlichting aan of uit te zetten.

In het continuo-orgel zit een nieuwe geruisloze ‘Ventus windmachine’ met een eiken magazijnbalg. De windladen en mechanieken zijn van eiken.

Als organist kun je over het meubel kijken en zodoende is er altijd contact met de dirigent mogelijk als er een koor of orkest is.

De toonhoogte is 440 Hz zodat er altijd met andere instrumenten kan worden gemusiceerd. De intonatie is afgestemd op de kerkruimte.

.

De dispositie van het continuo-orgel

Onderklavier:

Holpijp 8, groot octaaf grenen pijpen, rest metaal

Gedekte Fluit 4, geheel metaal

Bovenklavier:

Prestant 8, groot octaaf transmissie met Bourdon 8

Bourdon 8, groot octaaf grenen pijpen, rest metaal

Openfluit 4, geheel metaal

Nasard 3, geheel metaal, vanaf klein c

Gemshoorn 2, geheel metaal

Terts 1 3/5, discant

.

Wij hopen van harte dat u de instandhouding- en het onderhoud van het continuo-orgel financieel wilt ondersteunen. Dit kan door vriend te worden van onze stichting (klik hiervoor op deze link) of een bijdrage over de maken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’.

*
VIDEO EN FOTO’S ORGELRESTAURATIE (herbouw continuo-orgel)

Wij willen op onze website regelmatig een video plaatsen met een update over de voortgang van de herbouw van het Vershueren-pijporgel tot continuo-orgel. Klik op deze link voor het bekijken van de video’s en klik op deze link voor het bekijken van de foto’s.

*

Herplaatsing orgel niet in Zuyderland Medisch Centrum maar in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard (publicatie juni 2022)

De ‘Stichting Behoud Franse Klooster’ heeft het door de brand beschadigde Verschueren pijporgel afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster (het voormalige Maaslandziekenhuis) door orgelbouw Nijsse & Zn. uit Oud-Sabbinge (Zeeland) laten restaureren en herbouwen tot een prachtig Continuo-orgel. De stichting vindt het belangrijk dat dit orgel optimaal gebruikt kan worden, door de gemeenschap voor erediensten, educatie (orgellessen) en (orgel)concerten. Hierbij kunt u denken aan de begeleiding van volkszang / samenzang tijdens erediensten, de begeleiding van koren, solisten, etc. Een veelzijdig en verplaatsbaar instrument!

Aanvankelijk zou het orgel een nieuwe bestemming krijgen in Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen. Echter momenteel vinden er in het ziekenhuis géén wekelijkse Eucharistievieringen meer plaats.

Er zijn enkel nog algemene vieringen één keer in een bepaalde periode, waarbij het de vraag is of hiervoor het orgel gebuikt gaat worden. Zowel het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ alsook Zuyderland zijn het erover eens dat het orgel er niet moet staan om te ‘verstoffen’. Hiervoor is het een te bijzonder en kostbaar instrument en zit hier veel te veel werk en jaren van voorbereiding in. Ook zijn wij heel veel mensen dank verschuldigd die hebben bijgedragen aan de restauratie- en herbouw van dit orgel: alle vrienden, vrijwilligers, muzikanten van benefietconcerten- en activiteiten, sponsoren, subsidiënten, etc.

In goed overleg tussen het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ en Zuyderland is besloten om een alternatieve locatie te zoeken waar het orgel optimaal tot zijn recht kan komen voor de gemeenschap voor erediensten, educatie (orgellessen) en (orgel)concerten.

Een nieuwe locatie is gevonden: De Heilig Hartkerk in Sittard (Overhoven). Er heeft een gesprek plaatsgevonden met pastoor-deken Merkx en het kerkbestuur heeft groen licht gegeven.

Het orgel is in de H. Hartkerk in Overhoven in ‘bruikleen’ geplaatst (onder de zelfde condities als voorheen in Zuyderland). De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ blijft eigenaar van het orgel en kan hierdoor ook zorgvuldig zorg blijven dragen voor onderhoud- en instandhouding van dit instrument (zoals regelmatig stemmen van het orgel).
Het Continuo-orgel is als 2de orgel in deze kerk geplaatst beneden op het priesterkoor (bij het altaar). Hierdoor kan het optimaal gebruikt worden voor orgelspel, de begeleiding van samenzang / volkszang, de begeleiding van het Jeugdkoor en overige koren.

Doordat het orgel beneden staat kan het ook prachtig gebruikt worden voor concerten (eenieder kan de organist en de musici zien) en het is goed toegankelijk voor de orgellessen.

Omdat het jeugdkoor er regelmatig zingt is het een uitstekende plek om aandacht te besteden aan educatie voor het orgelcultuur en een project van orgellessen aldaar langzamerhand gaan op te starten, voor de jeugd.

In de week van 15 juni is het gerestaureerde orgel in de H. Hartkerk in Overhoven geplaatst. Klik op deze link voor foto’s en video hieromtrent. 

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft op zondag 7 augustus jl. het orgel feestelijk in gebruik genomen. Klik op deze link voor een verslag met video en foto’s over de feestelijke ‘ingebruikname’ van het orgel. 

Bestuur St. Behoud Franse Klooster, Kapel en Orgel