Herbouw tot continuo-orgel

In 2018 is het pijporgel, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, overgebracht naar de werkplaats van Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge (Zeeland).

Gedurende een aantal jaren tussen de demontage van het orgel uit het Franse Klooster (2010-2011) en het transport naar de orgelbouwer (2018) heeft de stichting zorg gedragen voor het beheer en onderhoud van de orgelonderdelen. De vrijwilligers van de stichting voerden verschillende werkzaamheden uit zoals het schoon maken van onderdelen, sorteren, veilig opbergen en nummeren.

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

.

In het najaar van 2019 heeft het stichtingsbestuur de formele opdracht gegeven aan Nijsse Orgelbouw uit Oud-Sabbinge voor de bouw van het continuo-orgel, met gebruikmaking van het pijpwerk van het ‘Verschueren orgel’ afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster. Dit orgel komt te staan in het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

De naam ‘continuo’ verwijst in oorsprong naar de barokmuziek. Basso continuo, kortweg continuo, is een manier van het begeleiden die vooral in de barokmuziek veel gebruikt werd. De naam wordt soms ook gebruikt voor de instrumenten die de begeleiding spelen. Maar, ons orgel is méér dan alleen een ‘Basso continuo’. U kunt het meer vergelijken als een ‘verplaatsbaar pijporgel’.

Het pijpwerk in het orgel is voor een belangrijk deel afkomstig uit het voormalige ‘Verschueren orgel’ van het Franse Klooster. Het orgel wordt vervaardigd in licht massief gelakt eikenhout. Een bijzonder element zijn de twee afbeeldingen van engelen (afkomstig van het tabernakel uit de Kapel van het Franse Klooster) die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”. De keuze om deze panelen aan het orgel te bevestigen is heel bijzonder. Niet alleen vanwege het historische perspectief dat deze panelen afkomstig zijn uit het erfgoed van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’. Wij aanbidden God met prachtige muzikale klanken. ‘Zingende woorden’ die God eer brengen, ondersteund door het orgel!

De twee deuren van het tabernakel, afkomstig uit de kapel van het Franse Klooster, die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”.

.

Het bijzondere aan dit orgel is dat dit geschikt is voor samenspel met koren, solisten, ensembles en fanfares. Hierdoor kan het orgel breed ingezet worden voor de erediensten, concerten en muzikale studies.
Het orgel krijgt acht registers.

Het orgel wordt herbouwd in 2020 en de ‘ingebruikname’ is op zondag 28 juni 2020 (zie onderstaande meer info). Een ‘beheersstichting’, wat wordt geformeerd vanuit onze huidige stichting, zal zorgdragen voor het beheer en onderhoud van het orgel. Wij houden u middels onze website en de nieuwsbrieven op de hoogte over de stand van zaken van de bouw van het continuo-orgel.

Wij hopen van harte dat u de bouw van het continuo-orgel financieel wilt ondersteunen. Dit kan door vriend te worden van onze stichting (klik hiervoor op deze link) of een bijdrage over de maken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’.

*

INGEBRUIKNAME CONTINUO-ORGEL OP ZONDAG 28 JUNI 2020

Op zondag 28 juni 2020 zullen wij het continuo-orgel, het herbouwde orgel afkomstig uit de Kapel van het het Franse Klooster, feestelijk in gebruik gaan nemen in het Zuyderland-ziekenhuis te Sittard-Geleen, gelegen aan de Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen.
Om 10.00 uur zal het orgel ingezegend worden tijdens de feestelijke Eucharistieviering in de Stilte Ruimte van Zuyderland.
Om 16.00 uur zal er een openingsconcert plaatsvinden op het orgel in de hal van Zuyderland door organiste Anja Hendrikx en m.m.v. sopraan/fluitiste Alice Gort-Switynk.
Wij nodigen u alvast van harte uit, zowel bij de Eucharistieviering alsook bij het concert!
Meer info volgt t.z.t