Herbouw tot continuo-orgel

In 2018 is het pijporgel, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, overgebracht naar de werkplaats van Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge (Zeeland).

Gedurende een aantal jaren tussen de demontage van het orgel uit het Franse Klooster (2010-2011) en het transport naar de orgelbouwer (2018) heeft de stichting zorg gedragen voor het beheer en onderhoud van de orgelonderdelen. De vrijwilligers van de stichting voerden verschillende werkzaamheden uit zoals het schoon maken van onderdelen, sorteren, veilig opbergen en nummeren.

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

De orgelpijpen zijn vakkundig opgeslagen. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

.

In het najaar van 2019 heeft het stichtingsbestuur de formele opdracht gegeven aan Nijsse Orgelbouw uit Oud-Sabbinge voor de bouw van het continuo-orgel, met gebruikmaking van het pijpwerk van het ‘Verschueren orgel’ afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster. Dit orgel komt te staan in het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

De naam ‘continuo’ verwijst in oorsprong naar de barokmuziek. Basso continuo, kortweg continuo, is een manier van het begeleiden die vooral in de barokmuziek veel gebruikt werd. De naam wordt soms ook gebruikt voor de instrumenten die de begeleiding spelen. Maar, ons orgel is méér dan alleen een ‘Basso continuo’. U kunt het meer vergelijken als een ‘verplaatsbaar pijporgel’.

Het pijpwerk in het orgel is voor een belangrijk deel afkomstig uit het voormalige ‘Verschueren orgel’ van het Franse Klooster. Het orgel wordt vervaardigd in licht massief gelakt eikenhout. Een bijzonder element zijn de twee afbeeldingen van engelen (afkomstig van het tabernakel uit de Kapel van het Franse Klooster) die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”. De keuze om deze panelen aan het orgel te bevestigen is heel bijzonder. Niet alleen vanwege het historische perspectief dat deze panelen afkomstig zijn uit het erfgoed van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’. Wij aanbidden God met prachtige muzikale klanken. ‘Zingende woorden’ die God eer brengen, ondersteund door het orgel!

De twee deuren van het tabernakel, afkomstig uit de kapel van het Franse Klooster, die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”.

.

Het bijzondere aan dit orgel is dat dit geschikt is voor samenspel met koren, solisten, ensembles en fanfares. Hierdoor kan het orgel breed ingezet worden voor de erediensten, concerten en muzikale studies.
Het orgel krijgt acht registers.

Het orgel wordt herbouwd in 2020-2021 en de ‘ingebruikname’ zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zal in overleg met het bestuur van Zuyderland bekijken op welke wijze het instrument in het voorjaar van 2021 in gebruik wordt genomen. Dit ook i.v.m. de dan wellicht nog beperkende Corona-maatregelen. Het kan zijn dat het orgel in het voorjaar in “kleine kring” in gebruik wordt genomen (met een live-streaming), en dat er achteraf (wanneer de situatie weer veilig is) een groter openingsconcert wordt georganiseerd voor een grote publieksgroep. Maar dat het orgel er al in het voorjaar van 2021 komt, dat staat vast!

Wij hopen van harte dat u de bouw van het continuo-orgel financieel wilt ondersteunen. Dit kan door vriend te worden van onze stichting (klik hiervoor op deze link) of een bijdrage over de maken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’.

*
VIDEO EN FOTO’S ORGELRESTAURATIE (herbouw continuo-orgel)

Wij willen op onze website regelmatig een video plaatsen met een update over de voortgang van de herbouw van het pijporgel afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster tot continuo-orgel voor Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Klik op deze link voor het bekijken van de video’s en klik op deze link voor het bekijken van de foto’s.
*

Publicatie Stadskrant Sittard-Geleen (22 augustus 2021)

Klik op deze link voor een artikel over de restauratie- en herbouw van het pijporgel uit het Franse Klooster tot continuo-orgel.

*

Bruikleenovereenkomst orgel getekend!

Op vrijdagmiddag 25 september 2020 is tussen de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ en het Zuyderland Medisch centrum te Sittard-Geleen de bruikleenovereenkomst getekend betreffende de plaatsing van het gerestaureerde en herbouwde continuo-orgel in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

Hiermee komt dit mooi stukje erfgoed, afkomstig van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ (de grondleggers van het Sittardse ziekenhuis) weer terug in het ziekenhuis. Dit weliswaar in de nieuwbouw, maar de historie wordt op deze wijze verenigd met het hedendaagse.

Het orgel blijft eigendom van de stichting ‘Behoud Franse Klooster’, maar wordt in ‘bruikleen’ geplaatst in Zuyderland Medisch Centrum. De stichting blijft na de restauratie zorgdragen voor het onderhoud van het orgel (zoals het stemmen van dit instrument). Ook zal de stichting regelmatig, in samenwerking met de desbetreffende afdelingen van Zuyderland, concerten op dit instrument organiseren voor patiënten, bezoekers en geïnteresseerden.

Petra Claessen (voorzitter Stichting ‘Behoud Franse Klooster) en Roel Goffin (Raad van Bestuur Zuyderland Medisch Centrum) tekenen de bruikleenovereenkomst betreffende de plaatsing van het continuo-orgel in Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

*