Voortgang herbouw orgel

By 19 februari 2019 Actualiteiten No Comments

Publicatie Stadskrant Sittard-Geleen (22 augustus 2021)

Klik op deze link voor een artikel over de restauratie- en herbouw van het pijporgel uit het Franse Klooster tot continuo-orgel.

*

Voortgang herbouw orgel (publicatie januari 2021)

De bouw van het Continuo-orgel gaat gestaag verder, en wij gaan dit orgel in 2021 opleveren. De wijze waarop wij dit orgel gaan opleveren is afhankelijk van de situatie van dat moment met betrekking tot het Corona-virus.

Een kleine delegatie van het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft op zaterdag 5 december jl. een bezoek gebracht aan Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. Er werd gekeken naar de voortgang van de bouw van het orgel, en orgelbouwer René Nijsse gaf uitvoerig uitleg over de restauratie- en herbouw van het orgel tot continuo-orgel voor het Zuyderland Medisch Centrum.

Klik op deze link voor de foto’s van de voortgang van de herbouw van het orgel (versie 5 december 2020).

Zie hier film (deel 2) over de voortgang van de herbouw van het orgel, opgenomen tijdens het bezoek aan de orgelbouwer op zaterdag 5 december jl.

Of klik op deze link voor het bekijken van de film.

Wij waren onder de indruk van het vakkundige ‘ambachtswerk’ van deze orgelbouwer. Van houtbewerking, het maken van mechanieken, pijpwerk, luchtvoorziening, intonatie, klank, stemming, etc… Ongelofelijk wat er allemaal komt kijken bij de bouw- en restauratie van een orgel.

Klik op deze link voor de nieuwsbrief (editie december 2020). In deze nieuwsbrief staat op pagina 10 t/m 14 een uitgebreid fotoverslag met een beschrijving en uitleg.

*

Bruikleenovereenkomst orgel getekend! (publicatie september 2020)

Op vrijdagmiddag 25 september jl. is tussen de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ en het Zuyderland Medisch centrum te Sittard-Geleen de bruikleenovereenkomst getekend betreffende de plaatsing van het gerestaureerde en herbouwde continuo-orgel in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft zich jarenlang ingezet voor de restauratie van het historische orgel uit de Kapel van het Franse Klooster in het voormalige Ziekenhuis in Sittard. Door het houden van de vele benefietconcerten- en acties is het de stichting gelukt om de kosten van de restauratie van het orgel tot een continuo-orgel te realiseren. Mede dankzij de vele donateurs, vrienden en vrijwilligers is het dan zover. Het continuo-orgel wordt momenteel gerestaureerd. In het voorjaar van 2021 zal het orgel geplaatst worden in het Zuyderland ziekenhuis te Sittard-Geleen. Hier zal het orgel gebruikt gaan worden voor de muzikale begeleiding van de wekelijkse Eucharistievieringen in de ‘Stilte Ruimte’, alsook voor (orgel)concerten of concerten in samenwerking met zang en overige instrumentalisten in de ‘Stilte Ruimte’ of het atrium (hal) van het ziekenhuis.

Hiermee komt dit mooi stukje erfgoed, afkomstig van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ (de grondleggers van het Sittardse ziekenhuis) weer terug in het ziekenhuis. Dit weliswaar in de nieuwbouw, maar de historie wordt op deze wijze verenigd met het hedendaagse.

Het oorspronkelijke ‘Verschueren Orgel’ uit de Kapel van het Franse Klooster wordt door Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge gerestaureerd en herbouwd tot een continuo-orgel voor het Sittardse ziekenhuis. Het orgel wordt verplaatsbaar zodat het zowel in de Stilte Ruimte alsook in het atrium gebruikt kan worden.

Het orgel blijft eigendom van de stichting ‘Behoud Franse Klooster’, maar wordt in ‘bruikleen’ geplaatst in Zuyderland Medisch Centrum. De stichting blijft na de restauratie zorgdragen voor het onderhoud van het orgel (zoals het stemmen van dit instrument). Ook zal de stichting regelmatig, in samenwerking met de desbetreffende afdelingen van Zuyderland, concerten op dit instrument organiseren voor patiënten, bezoekers en geïnteresseerden.

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zal in overleg met het bestuur van Zuyderland bekijken op welke wijze het instrument in het voorjaar van 2021 in gebruik wordt genomen. Dit ook i.v.m. de dan wellicht nog beperkende Corona-maatregelen. Het kan zijn dat het orgel in het voorjaar in “kleine kring” in gebruik wordt genomen (met een live-streaming), en dat er achteraf (wanneer de situatie weer veilig is) een groter openingsconcert wordt georganiseerd voor een grote publieksgroep. Maar dat het orgel er al in het voorjaar van 2021 komt, dat staat vast!
“Muziek verbindt” en dat zal met de komst en daardoor ook het gebruik van het Continuo-orgel, geheel tot zijn recht komen!

Petra Claessen (voorzitter Stichting ‘Behoud Franse Klooster) en Roel Goffin (Raad van Bestuur Zuyderland Medisch Centrum) tekenen de bruikleenovereenkomst betreffende de plaatsing van het continuo-orgel in Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

*

Herbouw orgel in 2020-2021

Aanvankelijk zou het orgel, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, welke herbouwd wordt als ‘continu-orgel’, opgeleverd worden in 2020. Vanwege de gevolgen van het corona-virus is de oplevering- en feestelijke ingebruikname van het orgel verplaatst naar 2021.

Het orgel, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, zal in 2020-2021 worden herbouwd als continuo-orgel voor Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen

In het najaar van 2019 heeft het stichtingsbestuur de formele opdracht gegeven aan Nijsse Orgelbouw uit Oud-Sabbinge voor de bouw van het continuo-orgel, met gebruikmaking van het pijpwerk van het ‘Verschueren orgel’ afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster. Dit orgel komt te staan in het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

De naam ‘continuo’ verwijst in oorsprong naar de barokmuziek. Basso continuo, kortweg continuo, is een manier van het begeleiden die vooral in de barokmuziek veel gebruikt werd. De naam wordt soms ook gebruikt voor de instrumenten die de begeleiding spelen. Maar, ons orgel is méér dan alleen een ‘Basso continuo’. U kunt het meer vergelijken als een ‘verplaatsbaar pijporgel’.

Het pijpwerk in het orgel is voor een belangrijk deel afkomstig uit het voormalige ‘Verschueren orgel’ van het Franse Klooster. Het orgel wordt vervaardigd in licht massief gelakt eikenhout. Een bijzonder element zijn de twee afbeeldingen van engelen (afkomstig van het tabernakel uit de Kapel van het Franse Klooster) die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”. De keuze om deze panelen aan het orgel te bevestigen is heel bijzonder. Niet alleen vanwege het historische perspectief dat deze panelen afkomstig zijn uit het erfgoed van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’. Wij aanbidden God met prachtige muzikale klanken. ‘Zingende woorden’ die God eer brengen, ondersteund door het orgel!

De twee deuren van het tabernakel, afkomstig uit de kapel van het Franse Klooster, die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”.

Het bijzondere aan dit orgel is dat dit geschikt is voor samenspel met koren, solisten, ensembles en fanfares. Hierdoor kan het orgel breed ingezet worden voor de erediensten, concerten en muzikale studies. Het orgel krijgt acht registers.

Het orgel wordt herbouwd in 2020-2021. De oplevering- en feestelijke ingebruikname zal in 2021 plaatsvinden (in eerste instantie zou dit in 2020 plaatsvinden, maar i.v.m. het corona-virus is dit verplaatst naar 2021). Een ‘beheersstichting’, wat wordt geformeerd vanuit onze huidige stichting, zal zorgdragen voor het beheer en onderhoud van het orgel. Wij houden u middels onze website en de nieuwsbrieven op de hoogte over de stand van zaken van de bouw van het continuo-orgel.

Wij hopen van harte dat u de bouw van het continuo-orgel financieel wilt ondersteunen. Dit kan door vriend te worden van onze stichting (klik hiervoor op deze link) of een bijdrage over de maken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’.

*

VIDEO ORGELRESTAURATIE (herbouw continuo-orgel)

Wij willen op onze website regelmatig een video plaatsen met een update over de voortgang van de herbouw van het pijporgel afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster tot continuo-orgel voor Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Klik op deze link voor het bekijken van de video’s.

*