Terugblik herbouw en oplevering continuo-orgel

By 19 februari 2019 Actualiteiten No Comments

Verslag van de feestelijke ingebruikname van het continuo-orgel op zondag 7 augustus jl.

Klik op deze link voor het verslag, voorzien van video’s en foto’s, van de feestelijke ingebruikname van het orgel op zondag 7 augustus jl.

*

Restauratie- en herbouw orgel

Klik op deze link voor meer informatie over de restauratie- en herbouw van het Verschueren-pijporgel afkomstig uit het Franse Klooster tot continuo-orgel.

*

VIDEO DEEL 4: herbouw orgel uit Franse Klooster tot continuo-orgel (PLAATSEN VAN ORGEL IN DE H. HARTKERK TE OVERHOVEN-SITTARD) (d.d. 16-06-2022).

Of klik op deze link voor het bekijken van de film.

Reportage deel 4 over de herbouw van het orgel uit het Franse Klooster tot continuo-orgel. In deze reportage kunt u beelden zien van de plaatsing van het orgel in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard, een interview met orgelbouwer René Nijsse door voorzitter Petra Claessen en deken Rob Merkx speelt op het gerestaureerde orgel in de H. Hartkerk!

*

VIDEO DEEL 3: herbouw orgel uit Franse Klooster tot continuo-orgel (d.d. 10-06-2022).

Of klik op deze link voor het bekijken van de film.

Reportage deel 3 over de herbouw van het orgel uit het Franse Klooster tot continuo-orgel. De restauratie- en herbouw is bijna voltooid! Binnen korte termijn zal het orgel geplaatst gaan worden in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard.

*

Foto’s voortgang herbouw orgel (publicatie juni 2022)

Klik op deze link voor de foto’s van de voortgang van de herbouw van het orgel (versie juni 2021).

*

Herplaatsing orgel niet in Zuyderland Medisch Centrum maar in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard (publicatie juni 2022)

De ‘Stichting Behoud Franse Klooster’ heeft het door de brand beschadigde Verschueren pijporgel afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster (het voormalige Maaslandziekenhuis) door orgelbouw Nijsse & Zn. uit Oud-Sabbinge (Zeeland) laten restaureren en herbouwen tot een prachtig Continuo-orgel. De stichting vindt het belangrijk dat dit orgel optimaal gebruikt kan worden, door de gemeenschap voor erediensten, educatie (orgellessen) en (orgel)concerten. Hierbij kunt u denken aan de begeleiding van volkszang / samenzang tijdens erediensten, de begeleiding van koren, solisten, etc. Een veelzijdig en verplaatsbaar instrument!

Aanvankelijk zou het orgel een nieuwe bestemming krijgen in Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen. Echter momenteel vinden er in het ziekenhuis géén wekelijkse Eucharistievieringen meer plaats.

Er zijn enkel nog algemene vieringen één keer in een bepaalde periode, waarbij het de vraag is of hiervoor het orgel gebuikt gaat worden. Zowel het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ alsook Zuyderland zijn het erover eens dat het orgel er niet moet staan om te ‘verstoffen’. Hiervoor is het een te bijzonder en kostbaar instrument en zit hier veel te veel werk en jaren van voorbereiding in. Ook zijn wij heel veel mensen dank verschuldigd die hebben bijgedragen aan de restauratie- en herbouw van dit orgel: alle vrienden, vrijwilligers, muzikanten van benefietconcerten- en activiteiten, sponsoren, subsidiënten, etc.

In goed overleg tussen het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ en Zuyderland is besloten om een alternatieve locatie te zoeken waar het orgel optimaal tot zijn recht kan komen voor de gemeenschap voor erediensten, educatie (orgellessen) en (orgel)concerten.

Een nieuwe locatie is gevonden: De Heilig Hartkerk in Sittard (Overhoven). Er heeft een gesprek plaatsgevonden met pastoor-deken Merkx en het kerkbestuur heeft groen licht gegeven.

Het orgel zal er in ‘bruikleen’ geplaatst worden (onder de zelfde condities als voorheen in Zuyderland). De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ blijft eigenaar van het orgel en kan hierdoor ook zorgvuldig zorg blijven dragen voor onderhoud- en instandhouding van dit instrument (zoals regelmatig stemmen van het orgel).
Het Continuo-orgel zal als 2de orgel in deze kerk geplaatst worden beneden op het priesterkoor (bij het altaar). Hierdoor kan het optimaal gebruikt worden voor orgelspel, de begeleiding van samenzang / volkszang, de begeleiding van het Jeugdkoor en overige koren.

Doordat het orgel beneden staat kan het ook prachtig gebruikt worden voor concerten (eenieder kan de organist en de musici zien) en het is goed toegankelijk voor de orgellessen.

Omdat het jeugdkoor er regelmatig zingt is het een uitstekende plek om aandacht te besteden aan educatie voor het orgelcultuur en een project van orgellessen aldaar langzamerhand gaan op te starten, voor de jeugd.

Binnen korte termijn zal het orgel door de firma Nijsse & Zn. Orgelbouw geplaatst gaan worden in de Heilig Hartkerk in Overhoven en zal het gebruikt gaan worden voor de erediensten, etc.

Bestuur St. Behoud Franse Klooster, Kapel en Orgel

*

Voortgang herbouw orgel (publicatie januari 2021)

Een kleine delegatie van het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft op zaterdag 5 december jl. een bezoek gebracht aan Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. Er werd gekeken naar de voortgang van de bouw van het orgel, en orgelbouwer René Nijsse gaf uitvoerig uitleg over de restauratie- en herbouw van het orgel tot continuo-orgel.

Klik op deze link voor de foto’s van de voortgang van de herbouw van het orgel (versie 5 december 2020).

Zie hier film (deel 2) over de voortgang van de herbouw van het orgel, opgenomen tijdens het bezoek aan de orgelbouwer op zaterdag 5 december jl.

VIDEO DEEL 2: herbouw orgel uit Franse Klooster tot continuo-orgel (d.d. 06-01-2021).

Of klik op deze link voor het bekijken van de film.

Wij waren onder de indruk van het vakkundige ‘ambachtswerk’ van deze orgelbouwer. Van houtbewerking, het maken van mechanieken, pijpwerk, luchtvoorziening, intonatie, klank, stemming, etc… Ongelofelijk wat er allemaal komt kijken bij de bouw- en restauratie van een orgel.

*

VIDEO DEEL 1: herbouw orgel uit Franse Klooster tot continuo-orgel (d.d. 20-04-2020)

*

Wij hopen van harte dat u de instandhouding- en het onderhoud van het continuo-orgel financieel wilt ondersteunen. Dit kan door vriend te worden van onze stichting (klik hiervoor op deze link) of een bijdrage over de maken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’.